Nabízíme Vám

  • Poradenství účetní problematiky
  • Zastupování na finančním úřadě
  • Zastupování na správě sociálního zabezpečení
  • Zastupování ve zdravotních pojišťovnách

Sledování závazků a pohledávek, příkazy k úhradě, nákladové účetnictví, mimořádná účetní závěrka, účtování při založení společnosti, písemný styk a účast při jednáních s OSSZ, FÚ, ZP, kontroly účetnictví minulých období, dodatečná a opravná přiznání.

Menu