Nabízíme Vám

  • Zpracování jednoduchého účetnictví
  • Zpracování podvojného účetnictví
  • Zpracování účetnictví bytových družstev
  • Rekonstrukce účetnictví

Vedení peněžního deníku, deníku, evidence přijatých a vydaných faktur, evidence investičního majetku, vedení hotovostní pokladny, účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, rozvaha, výsledovka, hlavní kniha, kniha analytické evidence. Zpracování měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Rozsah poskytovaných služeb je možno detailně upravit dle požadavků zákazníka. Rovněž je možno dohodnout zpracování účetnictví v prostorách Vaší firmy.

Menu