Nabízíme Vám

  • Výpočet mezd
  • Vedení mzdových listů
  • Odvod sociálního a zdravotního pojištění
  • Odvod měsíčních záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti
  • Zpracování mzdové uzávěrky

Evidence zaměstnanců, mzdové listy, výpočet mezd, výplatnice, podklady pro odvod ZP, OSSZ, zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, vypracování podkladů pro účetnictví, ohlašovací povinnost, zákonné pojištění zaměstnanců a roční výkazy.

Menu