MZDOVÁ AGENDA

 Výpočet mezd
 Vedení mzdových listů
 Odvod sociálního a zdravotního pojištění
 Odvod měsíčních záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti
 Zpracování mzdové uzávěrky

Evidence zaměstnanců, mzdové listy, výpočet mezd, výplatnice, podklady pro odvod ZP, OSSZ, zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, vypracování podkladů pro účetnictví, ohlašovací povinnost, zákonné pojištění zaměstnanců a roční výkazy.