OSTATNÍ SLUŽBY

 Poradenství účetní problematiky
 Zastupování na finančním úřadě
 Zastupování na správě sociálního zabezpečení
 Zastupování ve zdravotních pojišťovnách

Sledování závazků a pohledávek, příkazy k úhradě, nákladové účetnictví, mimořádná účetní závěrka, účtování při založení společnosti, písemný styk a účast při jednáních s OSSZ, FÚ, ZP, kontroly účetnictví minulých období, dodatečná a opravná přiznání.