DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

 Daň z příjmu fyzických a právnických osob
 Daň z přidané hodnoty
 Daň z nemovitosti
 Daň silniční
 Daň spotřební

Výpočet daně z příjmu a vyhotovení přiznání k dani, evidence daně na vstupu a výstupu dle pokynů MF a přiznání k dani z přidané hodnoty, evidence vozidel a vyhotovení přiznání k silniční dani.